• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1) Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de koop van mobiele telefoons door TLW TRADING, verder te noemen verkoopjemobiel.nl.
1.2 Verkoopjemobiel.nl werkt uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.
1.3 De koopovereenkomst die tussen verkoopjemobiel.nl en de verkoper tot stand komt is onderworpen aan het Nederlands recht 

2) Aankoop en aankoopprijs
2.1 Een koopovereenkomst kan alleen tot stand komen voor de GSM's vermeld op de website verkoopjemobiel.nl.
2.2 Een koopovereenkomst komt pas tot stand als verkoopjemobiel het aanbod van de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard of het koopbedrag heeft betaald.
2.3 Nadat de verkoper een mobiele telefoon heeft aangeboden en de voorwaarden van de verkoop heeft aanvaard, dient de mobiele telefoon die de verkoper aanbiedt binnen 10 dagen door verkoopjemobiel.nl te zijn ontvangen.
2.4 Voor een werkende mobiele telefoon is het noodzakelijk dat deze zonder problemen kan worden aan- en uitgezet, het beeldscherm werkt en onbeschadigd is, de mobiele telefoon geen zichtbare schade heeft aan de buitenkant en ook geen waterschade heeft opgelopen. Verder moeten alle functies die door de fabrikant zijn aangebracht functioneren (bijvoorbeeld camera, bellen, SMS-en, bluetooth etc). Zo niet dan wordt de telefoon als defekt behandeld.
2.5 GSM's met waterschade worden niet geaccepteerd. Deze zijn ook niet als defekt aan te bieden.
2.6 Verkoopjemobiel.nl voert een test uit bij mobiele telefoons waarvan de verkoper heeft aangegeven dat deze ‘werkend’ is. Mocht uit de test blijken dat de verkoper onjuiste informatie heeft gegeven, dan is verkoopjemobiel.nl gerechtigd om de koopovereenkomst niet aan te gaan, dan wel deze met onmiddellijke ingang te ontbinden. Als de verkoper de mobiele telefoon terug wenst te ontvangen, dan zullen de kosten hiervan volledig voor rekening van de verkoper komen en voor retourzending te worden voldaan.
2.7 Accessoires die door de verkoper worden meegezonden met de mobiele telefoon verhogen de koopprijs niet.
2.8 Verkoopjemobiel.nl koopt geen gestolen mobiele telefoons en behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging en met alle beschikbare middelen te onderzoeken of een mobiele telefoon rechtmatig wordt aangeboden en een koopovereenkomst te ontbinden in het geval de mobiele telefoon gestolen blijkt.
2.9 De vergoedingen op verkoopjemobiel.nl kunnen dagelijks zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.
2.10 Alleen meerderjarigen kunnen een GSM verkopen aan verkoopjemobiel.nl.

3) Betaling
3.1 Verkoopjemobiel.nl betaalt de verkoper de overeengekomen koopprijs, indien de door de verkoper verzonden mobiele telefoon dezelfde is als de aangeboden mobiele telefoon op www.verkoopjemobiel.nl en indien uit de test blijkt dat de mobiele telefoon conform beschrijving is.
3.2 De betaling van de koopprijs vindt uitsluitend plaats via overschrijving naar de bankrekening die door de verkoper is vermeld. verkoopjemobiel.nl is nimmer aansprakelijk voor een te late betaling als gevolg van door verkoper opgegeven onjuiste gegevens.
3.3 De betaling van de mobiele telefoon(s) vindt normaliter na ontvangst binnen 24 uur plaats bij verkoopjemobiel.nl.
3.4 Indien de geleverde mobiele telefoon niet conform beschrijving is zal er overleg plaatsvinden. Verkoopjemobiel.nl behoudt zich het recht voor om bij een niet-conforme GSM portokosten voor de retourzending te berekenen. 

4) Hoogste waarde garantie
4.1 Verkoopjemobiel.nl garandeerd de hoogste waarde voor je mobiele telefoon. Indien er een verkoop heeft plaats gevonden en de verkoper op een vergelijkbare site als verkoopjemobiel.nl een betere prijs vindt, dan wordt het verschil betaald.
4.2 Deze garantie geldt uitsluitend voor sites die een vergelijkbare service aanbieden als verkoopjemobiel.nl. Uitgesloten zijn sites als marktplaats, ebay, winkels, particulieren en inruilacties in het algemeen.
4.3 Deze garantie geldt uitsluitend voor werkende GSM's met lader of in doos. Dus niet voor nieuwe en defecte GSM's.
4.4 Het toestel is niet verzekerd wanneer deze via het antwoordnummer wordt verzonden, het toestel is wel verzekerd wanneer de order aangetekend wordt verzonden. Voor meer informatie hierover kunt u een email sturen naar [email protected]

5) Overdracht van eigendom
5.1 De mobiele telefoons die door de verkoper worden verzonden komen in bezit van verkoopjemobiel.nl, zodra deze bij verkoopjemobiel.nl worden ontvangen. verkoopjemobiel.nl is niet verantwoordelijk voor de apparaten die tijdens het vervoer worden verloren of beschadigd raken. Het risico met betrekking tot de mobiele telefoons gaat over op verkoopjemobiel.nl op het moment van betaling.
5.2 Bij aanbieding van de mobiele telefoon, garandeert de verkoper dat hij eigenaar is van de verzonden mobiele telefoons en gerechtigd is om verkoopjemobiel.nl de eigendom te verstrekken van de mobiele telefoons en voorts dat de verkoop cq de eigendomsoverdracht met toestemming van de eigenaar heeft plaats gevonden.
5.3 De verkoper vrijwaart verkoopjemobiel.nl van alle aanspraken die een derde partij tegenover verkoopjemobiel.nl geldend wil maken voor wat betreft de bestaande rechten op de mobiele telefoon.
5.4 Verkoopjemobiel.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid, bescherming, vertrouwelijkheid of gebruik van data op de mobiele telefoon. De verkoper dient alle persoonlijke data zoals persoonlijke gegevens, sms, foto’s, games, muziekbestanden of ander data, uit de telefoon te verwijderen voordat deze wordt opgestuurd. Met het opsturen van de mobiele telefoon vrijwaart de verkoper verkoopjemobiel.nl van alle vorderingen met betrekking tot het verlies van opgeslagen data.